March 3rd, 2011

TNK Pulsar commercial

 

Making of

 

 

 

Modelling, Animation, Render: Alexey Komarov, Pavel Skalkin
Render, Compose: Maxim Chelyadnikov
Designer: Danil Krivoruchko
Additional animation: Mitya Zuev

Sound: Anton Simkin

CG Supervising: Maxim Chelyadnikov
Art-director: Danil Krivoruchko

Made in Nile Studio

    © MYSHLI 2006-2018